Datum konání: 28.9.2009

Jako každoročně, i letos jsme se aktivně zůčastnili svatováclavských oslav. Průvod obcí vyvrcholil slavnostní mší svatou na výletišti. Zde byl také posvěcen nový zvon do místní zvonice, darovaný páterem Bernardem Františkem Palkou, sazovským rodákem. K tomuto jsme společně s vedoucíci a dětmi DFS Konopka a chlapama s Hlaholu secvičili krátké zpívané pásmo.

A pak už zbývalo jen zatančit hostům po dobrém obědě a posezení na sále OÚ při poslechu a tanci s hudbou Zdounečanka.